Fakturační údaje

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Helceletova 4
602 00 Brno
IČ: 44993412
Kontakt
Ředitelka:
Mgr. Zdeňka Říhová
email: ddm.helceletova@bm.orgman.cz
tel.: 543 212 113

Zástupkyně ředitelky
pro věci organizační:

Mgr. Karla Ševelová
email: karolsevelova@seznam.cz
tel.: 723 473 608

Zástupkyně ředitelky
pro věci pedagogické:

Mgr. Eva Rozehnalová
email: klubrakosnicek@gmail.com
tel.: 723 253 106

Mzdová účetní:
Eva Janíčková
email: pavesek@seznam.cz
tel.: 543 212 113

Účetní, pokladní:
Monika Křížová
email: akinomddm@seznam.cz
tel.: 723 284 260
Bankovní spojení
Číslo účtu: 49934621
Kód banky: 0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol nutný k platbě Vám dá vedoucí zájmového útvaru, tábora apod.

Úvod

Vítejte na našich webových stránkách!

Naším posláním je vytvářet podmínky aktivního trávení volného času pro všechny věkové skupiny s rozličnými zájmy. Během školního roku nabízíme pravidelnou činnost v zájmových kroužcích a kurzech v oblastech výtvarné a dramatické výchovy, ekologie, přírodovědy, sportu, tance a dalších. V průběhu celého roku pořádáme odpolední a víkendové akce a v době prázdnin tábory jak pobytové, tak i příměstské.

V současné době máme šest poboček:

Výše máte uvedený seznam našich poboček s jejich kontaktními osobami. Pokud budete chtít navštívit webové stránky jednotlivých poboček, vyberte obrázek příslušné pobočky a klikněte na něj. Dále už můžete hledat, co potřebujete.

Pokud se k nám chcete přijít podívat, neváhejte, rádi Vás uvidíme.

Příjemný den přeje kolektiv zaměstnanců DDM Helceletova