Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
Helceletova 4
602 00 Brno
IČ: 44993412
Kontakt
E-mail: ddm.helceletova@orgman.cz
Telefon: 543 212 113 – p. ředitelka / účetní oddělení
Bankovní spojení:
  • Číslo účtu: 49934621
  • Kód banky: 0100 (Komerční banka)

Úvod

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Naším posláním je vytvářet podmínky aktivního trávení volného času pro všechny věkové skupiny s rozličnými zájmy. Během školního roku nabízíme pravidelnou činnost v zájmových kroužcích a kurzech v oblastech výtvarné a dramatické výchovy, ekologie, přírodovědy, sportu, tance a dalších. V průběhu celého roku pořádáme odpolední a víkendové akce a v době prázdnin tábory jak pobytové, tak i příměstské.

V současné době máme šest poboček:

Výše máte uvedený seznam našich poboček s jejich kontaktními osobami. Pokud budete chtít navštívit webové stránky jednotlivých poboček, vyberte obrázek příslušné pobočky a klikněte na něj. Dále už můžete hledat, co potřebujete.

Pokud se k nám chcete přijít podívat, neváhejte, rádi Vás uvidíme.

Příjemný den přeje kolektiv zaměstnanců DDM Helceletova