Kroužky a kurzy

Naše kroužky začínají v týdnu od 14. září. Na většinu kroužků se není třeba hlásit předem, stačí přijít přímo na první schůzku. Vyzkoušíte si kroužek, vyzvednete si přihlášku a příště přinesete vyplněnou přihlášku a peníze (obojí odevzdáte vedoucímu kroužku). Výjimkou jsou pouze hudební kroužky, na které se je třeba přihlásit předem (od 1. září), nejlépe telefonicky na číslo 546 215 652, a kroužky pod vedením Mgr. Viktorie Sieczkové, kde je nutno přihlásit se předem z důvodu malé kapacity.

Většina kurzů pro dospělé funguje mírně odlišně a je třeba se předem domluvit přímo s vedoucím kurzu.

Přihláška do kroužků pro děti a pro dospělé ke stažení. Přihlášku odevzdejte vyplněnou vedoucímu kroužku. Přihlášku není možné poslat elektronicky, musí obsahovat originální podpis.

Vyhledávání kroužků