Bystrouška

Aktuality

Ve školním roce 2015/16 začínají kroužky pro děti nově až od 29. září. Důvodem je sloučení DDM Helceletova a DDM Junior a s tím spojená administrativa. Možnosti přihlášení dětí do kroužku jsou dvě:

1) Tradiční. Přiveďte dítě na první schůzku, a po ní se dítě může rozhodnout, jestli bude kroužek navštěvovat. Na první schůzce dostane dítě přihlášku, kterou vyplníte, podepíšete a dítě ji spolu s penězi donese příště vedoucímu kroužku.

2) Na našich webových stránkách je nově možnost on-line přihlášení. Vyplníte webový formulář, vytisknete a podepíšete přihlášku a dostanete variabilní symbol k bezhotovostní platbě. Tato možnost nám i Vám šetří čas a vyplňování dokumentů.

Zápisné je nutno zaplatit do poloviny října.

Hledáme nové lektory

Rádi uvítáme pomocníka do chovatelského kroužku. A pokud máte koníčka, kterého jste ochotni zprostředkovat dětem či dospělým, ozvěte se nám a domluvíme se. Důležitá podmínka: pokud byste chtěli samostatně vést kroužek, musíte mít pedagogické vzdělání nebo kurz nebo ochotu si u nás během roku kurz udělat.

Co děláme

Dopoledne připravujeme pestrou nabídku výukových programů pro základní i mateřské školy převážně s přírodovědným a ekologickým zaměřením.

Odpoledne nabízíme širokou škálu kroužků a kurzů různých zaměření pro děti, mládež i dospělé. O víkendech a prázdninách vás můžeme pozvat na různé druhy akcí a táborů.

Naší specialitou je chov terarijních zvířat. Chováme ryby, obojživelníky, plazy, ptáky, savce a hmyz. Některá naše zvířátka si můžete prohlédnout v galerii. Se zvířaty se seznamují děti v rámci přírodovědných výukových programů pro školy a starají se o ně v rámci chovatelských kroužků.

Další specialitou v našem zaměření je šerm dřevěnými zbraněmi. Jde o bezpěčnou alterantivu skutečného šermu vhodnou i pro mladší děti. Šerm učíme od 5. třídy až po vysokoškoláky. Máme propracovanou metodiku, spoustu her a pořádáme pro děti i vlastní bitvy a dobrodružné výpravy.